Trải nghiệm Giao dịch Out-of-the-box bắt đầu từ đây ...

Giao dịch ngoại hối

Giao dịch ngoại hối giao ngay là một sản phẩm được giao dịch tại quầy thông qua các tổ chức tài chính chứ không phải thông qua các sàn giao dịch vì không có địa điểm trao đổi hàng hóa thực tế và không có sàn giao dịch trung tâm.

Kim loại quý

Vàng và bạc là những sản phẩm kinh doanh kim loại quý phổ biến nhất trên thị trường, không chỉ có khả năng chống lạm phát mà còn làm tăng giá trị khoản đầu tư.

Năng lượng

Vàng và bạc là những sản phẩm kinh doanh kim loại quý phổ biến nhất trên thị trường, không chỉ có khả năng chống lạm phát mà còn làm tăng giá trị khoản đầu tư.

Hàng tồn kho

Với giao dịch chứng khoán ngoại hối GTC, bạn cũng sẽ có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu giá thời gian thực và thực hiện giao dịch theo thời gian thực để giúp bạn tận dụng tối đa các khoản đầu tư của mình.

Mục lục

Chỉ số là các thước đo thống kê về sự thay đổi trong danh mục cổ phiếu đại diện cho các phần của thị trường của chúng. Nói một cách dễ hiểu, mỗi chỉ số là một tiêu chuẩn đánh giá giá trị của một nhóm cổ phiếu.