QUY ĐỊNH

GTC là một nền tảng môi giới đa quy định nhằm duy trì sự tuân thủ với các cơ quan tài chính để duy trì uy tín và tính minh bạch.

Kiểm định

GTC là một nền tảng môi giới đa quy định nhằm duy trì sự tuân thủ với các cơ quan tài chính để duy trì uy tín và tính minh bạch.

Bộ nội vụ phát triển kinh tế

Giấy phép kinh doanh

988925

Cơ quan quản lý hàng hóa & chứng khoán

Giấy phép kinh doanh

607019

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius

Giấy phép kinh doanh

GB22200292

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu

Giấy phép kinh doanh

40354

Cơ quan quản lý thị trường tài chính

Giấy phép kinh doanh

24503

Ủy ban hòa giải tranh chấp tài chính của Anh

Giấy phép kinh doanh

FDRC21158

Nền tảng giao dịch trực tuyến tiên tiến

Bắt đầu hành trình FOREX của bạn

Register Now

    Please fill out the form.

    You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

      Do you have forex trading experience?