VỐN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Global Trade Capital Limited là một thương hiệu toàn cầu dành riêng cho các công ty môi giới hàng hóa và ngoại hối trực tuyến.

Các quốc gia bị hạn chế

Gtc Global Trade Capital Trung úy không cung cấp dịch vụ theo Danh sách các quốc gia

 • MỸ
 • Các nước thành viên EU
 • Iceland
 • Liechtenstein
 • Na Uy

Theo các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML / FT) liên tục và đáng kể – Chúng tôi không
cung cấp tài khoản cho cư dân sau

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bahamas
 • Botswana
 • Myanmar
 • Cote d’Ivoire (Bờ Biển Ngà)
 • Crimea và Sevastopol
 • Cuba
 • Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK)
 • Cộng hòa Dân chủ Congo
 • Liberia
 • Ghana
 • Iran
 • Iraq
 • Mông Cổ
 • Pakistan
 • Panama
 • Somalia
 • Sudan
 • Syria
 • Trinidad và Tobago
 • Yemen
 • Zimbabwe

Please fill out the form.

You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

  Do you have trading experience?